Bomen en meer…

Bij Brienissen Groen verzorgen en kweken we diverse soorten bomen op eigen grond. Ook kweken wij met liefde unieke exemplaren door, net zolang tot zich een nieuwe eigenaar aandient.Tevens zijn wij specialist in het zorgvuldig verplanten en transporteren van bomen, waarmee we onnodige kap voorkomen.

En heel bewust begeven we ons ook vaker op hellend terrein. Meerdere golfbanen in ons land zijn door ons voorzien van bomen en plantmateriaal.. En ook buiten Nederland zijn we op die terreinen actief.

De combinatie van al die disciplines heeft ertoe geleid dat we met regelmaat worden gevraagd om mee te denken met architecten, stedenbouwkundigen, gemeentes, provincies en natuurlijk ook particulieren. We adviseren hen over soorten bomen, verplantingsmogelijkheden, aanplant en onderhoud, of geven invulling aan complete projecten.

Project golfbaan The International

Een boom staat nooit op zichzelf. Zelfs een eenling, ontstaan uit een verdwaalde kiem, is nooit alleen. In tuinen, parken, lanen, plantsoenen, straten en in bossen, overal zijn bomen bepalend voor de omgeving. Daarom houden we ons bij Brienissen Groen niet alleen met bomen bezig maar ook met die omgeving. Met het licht en de lucht, de grond eronder en vooral het groen eromheen. We hebben ons erop toegelegd om ook daar alles van te weten.

Special Trees

All trees are special, but some are more special than others.

Geen twee bomen zijn identiek. Iedere boom heeft zijn eigen karakter, groeit in eigen tempo en eigen richting. Bomen zijn eigenlijk net als mensen. Die zijn immers allemaal anders en hebben stuk voor stuk hun eigen smaak. In Opheusden heeft Brienissen Groen 5 hectare speciaal ingericht als showtuin. U ziet hier alle soorten bomen die we elders in grote getale kweken. Ook hebben we hier een verzameling unieke bomen. Uniek qua soort, leeftijd, vorm, grootte of grilligheid.

Special Trees

Special Trees, noemen we ze, waaruit een architect net die ene boom kan uittekenen die past bij zijn ontwerp. Waaruit een ambtenaar de boom kan kiezen voor zijn gemeenteproject. Waaruit de hovenier de speciale boom kan selecteren voor zijn klant. Waaruit de particulier zelf de fruitboom kan kiezen voor de (her)inrichting van zijn tuin.

Speciale bomen voor speciale wensen!eciaal ingericht als showtuin. U ziet hier alle soorten bomen die we elders in grote getale kweken. Ook hebben we hier een verzameling unieke bomen. Uniek qua soort, leeftijd, vorm, grootte of grilligheid.