Privacy Brienen&Zo B.V.

Dit is de privacyverklaring van Brienen&Zo B.V. (ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66973848). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Brienen&Zo B.V. in haar systemen.

Brienen&Zo B.V. respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Brienen&Zo B.V.

Download

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Brienen&Zo B.V. vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantsysteem, boekhoudsysteem, administratiesysteem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Denk hierbij aan het maken van offertes, reserveren van bomen en/of planten, verzorgen van uw tuin, administratie, uitvoeren van telefonisch contact, agenda en relatiebeheer.
Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het informeren over uw offerte of opdracht en verbeteringen aan onze diensten, product updates, en het mogelijk versturen van persoonlijke communicatie.

Bewaartermijn
In het geval van administratie, offertes, reserveringen, aankopen, diensten worden persoonsgegevens in ieder geval zo lang als dit loopt bewaard. Onze eigen facturen bewaren wij, omdat dat van de belastingdienst moet, maximaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Brienen&Zo B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Brienen&Zo B.V.

Inzien, correctie en verzet
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@brienissen.nl .

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Brienen&Zo B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen

Versie: 20 mei 2018