Brienissen Groen zet zich in voor een groener Nederland. We gaan dit realiseren door actief bezig te zijn met onze CO2-reductie.

De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel footprint in kaart te brengen,
reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te delen.

Downloads:

Footprint
Beleid
Doelstellingen
Certificaat
Initiatief

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie op de website van het SKAO, www.skao.nl.