» » » Subsidie voor Utrechtse huiseigenaren

Subsidie voor Utrechtse huiseigenaren

posted in: Nieuws | 0

Oude bomen zijn zeer waardevol voor de stad
Het is daarom belangrijk dat ze goed worden onderhouden. De stad Utrecht telt ruim 4.000 monumentale bomen. Onder het begrip ‘monumentale boom’ wordt verstaan: een boom van minstens 80 jaar oud. Van de ruim 4.000 monumentale bomen zijn ongeveer 1.000 bomen in particulier bezit.

Huiseigenaren in Utrecht die in het bezit zijn van een monumentale boom kunnen een subsidie aanvragen als bijdrage in de kosten voor het onderhoud. De bijdrage is 50% van de kosten met een maximum van ? 1.000 per boom.
Voor meer informatie ga naar www.utrecht.nl/subsidiemonumentalebomen