» » » Landschapselementen 2014

Landschapselementen 2014

posted in: Nieuws | 0

Wilt u het streekeigen karakter van Noord-Holland ook versterken en in stand houden? Een landschap dat wordt bepaald door knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes en windsingels. We noemen ze landschapselementen.

De regeling 2014

Gaat u streekeigen landschapselementen aanleggen, herstellen of achterstallig onderhoud plegen? Dan kunt u bij?Landschap Noord-Holland een bijdrage uit de Landschapselementenregeling krijgen.?

Voor wie?

Bent u:

  • Particuliere grondeigenaar;
  • Agrari?r;
  • Belangenorganisatie (zoals een agrarische natuurvereniging)
  • Vrijwilligersgroep;
  • (Historische) vereniging.

Dan kunt u gebruik maken van de landschapselementenregeling