Subsidie voor Utrechtse huiseigenaren

Oude bomen zijn zeer waardevol voor de stad Het is daarom belangrijk dat ze goed worden onderhouden. De stad Utrecht telt ruim 4.000 monumentale bomen. Onder het begrip ‘monumentale boom’ wordt verstaan: een boom van minstens 80 jaar oud. Van … Lees meer

Landschapselementen 2014

Wilt u het streekeigen karakter van Noord-Holland ook versterken en in stand houden? Een landschap dat wordt bepaald door knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes en windsingels. We noemen ze landschapselementen. De regeling 2014 Gaat u streekeigen landschapselementen aanleggen, herstellen … Lees meer

1 2 3